Collagen có vai trò quan trọng trong mô liên kết, muốn tổng hợp được collagen cơ thể cần có enzym tổng hợp collagen, muốn có enzym tổng hợp ra collagen thì cần phải có silica. Chính vì vậy, việc bổ sung silica sẽ giúp tăng tổng hợp collagen cho cơ thể.